Waarop moet ik letten als ik voor edding-producten EU-veiligheidsinformatiebladen aanvraag?

In de EU-richtlijn 1907/2006 (REACH) wordt onderscheid gemaakt tussen stoffen, mengsels en producten. In overeenstemming met de definitie van producten in REACH ziet het Verband der Europäischen Schreibgerätehersteller (EWIMA) schrijfartikelen, markers etc. als producten. Veiligheidsinformatiebladen zijn echter niet voorzien voor producten; voor stoffen en mengsels daarentegen zijn dergelijke bladen verplicht. De gegevens in het beschikbaar gestelde veiligheidsinformatieblad heeft dan ook altijd uitsluitend betrekking op de afzonderlijke inkt en niet op het product zelf.

De inkten van edding in navulflesjes zijn in de zin van de definitie mengsels, waarvoor eveneens veiligheidsinformatiebladen van edding beschikbaar worden gesteld. Daarbij dient men te beseffen dat de navulflesjes een relatief kleine hoeveelheid inkt bevatten, terwijl de veiligheidsinformatiebladen eerder zijn ingesteld op grotere volumes.

Was dit artikel nuttig?

Disclaimer: Om u te kunnen helpen in de door u gekozen taal, hebben wij deze pagina automatisch vertaald. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst kleine grammaticale fouten bevat.