Worden producten van edding bijgehouden in de IMDS-database?

Het doel van het IMDS is, volgens de homepage van de database op internet, het elektronisch verzamelen van de gegevens over de samenstelling van de bij de productie van de voertuigen gebruikte voertuigonderdelen die van invloed zijn op de recycleerbaarheid van het voertuig. Citaat:

"In de IMDS-database (www.mdsystem.com) kunnen alle IMDS-gegevens van een voor recycling relevant voertuigonderdeel worden verzameld in de vorm van materiaalgegevensbladen.".

Daarom zijn alleen de materialen die in het voertuig achterblijven relevant. De door edding geleverde markeringen worden echter niet in de voertuigen gemonteerd en blijven dus niet als "voertuigonderdelen" in de voertuigen achter. Ze zijn daarom niet relevant voor de recycling van de voertuigen en vallen daarom niet onder de reikwijdte van de IMDS.

Als er echter van wordt uitgegaan dat een punt op het voertuig tijdens het fabricageproces van het voertuig met een markering kan worden gemarkeerd en de kleurstoffen die in de markeringen worden gebruikt, in het voertuig blijven tot het einde van de levensduur van het voertuig, is de hoeveelheid van deze kleurstof te verwaarlozen. De kleurstofresten hebben uiteraard geen invloed op de recycleerbaarheid van het voertuig. Informatie over de kleurstoffen in de markeringen is daarom niet relevant voor voertuigrecycling. Ook om deze reden vallen de door edding geleverde markers niet onder de IMDS.


Was dit artikel nuttig?

Disclaimer: Om u te kunnen helpen in de door u gekozen taal, hebben wij deze pagina automatisch vertaald. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst kleine grammaticale fouten bevat.