Kan officieel worden bevestigd dat er geen kankerverwekkende stoffen worden gebruikt voor de edding markers en inkten?

We kunnen bevestigen dat onze producten geen kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen van categorie 1A en 1B bevatten volgens de REACH-verordening 1272/2008 (CMR-stoffen).

Was dit artikel nuttig?

Disclaimer: Om u te kunnen helpen in de door u gekozen taal, hebben wij deze pagina automatisch vertaald. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst kleine grammaticale fouten bevat.