Czy markery do tablic suchościeralnych edding nie zawierają szkodliwych substancji lub zawierają niewiele szkodliwych substancji?

Written By Annika Voelker (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie, ponieważ wszystkie markery do tablic zawierają rozpuszczalniki, które wyparowują po nałożeniu tuszu. Jednak ilość, która może wydostać się podczas pisania, jest również bardzo mała ze względu na stosunkowo małą ilość wypełnienia markera.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?