Jak długo znakowanie edding Securitas UV jest widoczne w świetle UV?

Written By Annika Voelker (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie przeprowadza się specjalnych testów trwałości. Na podstawie wacików możemy jednak potwierdzić, że tusz na papierze pozostaje widoczny w świetle UV przez co najmniej 10 lat, jeśli jest przechowywany w miejscu nieprzepuszczającym światła.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?