edding 8000 buzdolabı kalemi ile yazılan yazı kaç dereceye kadar dayanıklıdır?

edding 8000 buzdolabi kalemi ile yazılan yazı –22 °C’ye kadar okunabilir.

Bu gönderi yararlı mıydı?