Jaka jest minimalna temperatura zamarzania, w której znaczenie wykonane markerem odpornym na działanie niskiej temperatury edding 8000 nie ulegnie zniszczeniu?

Znaczenie markerem odpornym na działanie niskiej temperatury edding 8000 jest czytelne w temperaturze powyżej -22°C.

Was this article helpful?