Jak mogę usunąć z ubrań plamy, które powstały podczas malowania pisakami do porcelany edding 4200?

Materiał należy niezwłocznie przeprać w zimnej wodzie, a w razie konieczności – zaprać mydłem żółciowym przed włożeniem do pralki.

Was this article helpful?