edding kalemleri Ahrensburg'da mı üretiliyor?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Hayır, Ahrensburg aslında merkez ofisimizdir, üretim tesisimiz Bautzen'de bulunmaktadır. Ürünlerimizin bir kısmı da şartnamelerimize göre Alman ve Asyalı tedarikçilerimiz tarafından üretilmektedir.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?