Czy pióra edding są produkowane w Ahrensburgu?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie, Ahrensburg to właściwie nasza siedziba główna, natomiast zakład produkcyjny znajduje się w Budziszynie. Niektóre z naszych produktów są również produkowane przez naszych niemieckich i azjatyckich dostawców, zgodnie z naszymi specyfikacjami.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?