edding markörümü nasıl ve ne kadar mürekkep ile doldurabilirim? Tekrar doldurmak için hangi mürekkepler mevcut?

Ürün detay sayfalarımızda hangi edding ürünlerinin tekrar doldurulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca edding markörünün gövdesinde de ürünün yeniden doldurulup doldurulamayacağı belirtilir.
edding markörünün yeniden dolum için çevirerek mi açılacağı ya da kapalı mı kalması gerektiğini bilmek önemlidir.

Güvenli kılcal dolum sisteminde markör minimum bir saat, ideal olarak gece boyunca ucu aşağı doğru yedek mürekkebe yerleştirilmiş şekilde bırakılmalıdır. Ardından markör tekrar yazmaya hazır hale gelir.

Damlatma sistemini kullanmak için markör ağızlığı çevirerek açılır ve yedek mürekkep açık gövdenin içine damlatılır.

Kalemin boşluğuna bağlı olarak damla dozajı ile doldurulabilir olan çoğu permanent, beyaz tahta ve flipchart markörlerine 1 - 2 ml (= 50 - 100 damla) mürekkep doldurulur. edding 800 permanent markörü gibi daha kalın modelleri için yaklaşık 4 - 6 ml (= 200 - 300 damla) mürekkep gerekir.

Ancak burada verdiğimiz dolum miktarları yalnızca referans değerlerdir. Maalesef en iyi dolum miktarı için pratik bir kural yoktur. Burada sorunu “boşaldığı ana kadar yazmanın” çok sübjektif algılanması oluşturur. Senin için boş olan bir kalem başka bir kullanıcı için hala “kullanılabilir” olabilir. Böylece dolum tamamen farklı zamanlarda gerçekleşir. Ayrıca burada farklı doldurma miktarları da söz konusu olacaktır.

Teknik nedenlerden dolayı her ürünün yeniden doldurulabilir olmasına imkan olmadığı için anlayış göstermeni rica ederiz.

Bu gönderi yararlı mıydı?