Waarom hebben de doppen van veel edding markers ventilatie?

Die ventilatie is nodig omdat de dop - vanwege de kleine omvang - kan worden ingeslikt. De ventilatie in de dop zorgt er voor dat er nog kan worden geademd als de dop na onopzettelijk inslikken in de keel blijft steken. 

Was dit artikel nuttig?