AB ürün güvenlik bilgi formlarını isterken ne bilmem gerekiyor edding ?

Written By edding Group (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

AB Yönetmeliği 1907/2006 (REACH) maddeler, karışımlar ve eşyalar arasında ayrım yapmaktadır. REACH'teki makalelerin tanımına göre, Avrupa Yazı Aracı İmalatçıları Birliği (EWIMA) yazı araçlarını, işaretçileri vb. Makaleler olarak görür. Eşyalar için güvenlik bilgi formları gerekmemekle birlikte, maddeler ve karışımlar için zorunludur. Bu nedenle, sağladığımız güvenlik veri sayfalarındaki ayrıntılar her zaman yalnızca mürekkebe atıfta bulunur ve gerçek yazma aracına değil.

Yeniden doldurma şişelerindeki edding mürekkepleri, tanım gereği karışımdır ve edding ayrıca bunlar için güvenlik veri sayfaları sağlar. Yeniden doldurma şişelerinin nispeten az miktarda mürekkep içerdiğine, güvenlik veri sayfalarının ise daha büyük hacimleri hedeflediğine dikkat edilmelidir.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?