edding ürünlerine ilişkin AB Güvenlik Bilgi Formlarında nelere dikkat etmeliyim?

1907/2006 AB yönetmeliğinde (REACH) maddeler, karışımlar ve ürünler arasında ayrım yapılmaktadır. REACH’teki ürün tanımına göre Avrupa Yazı Gereçleri Üreticileri Birliği (EWIMA) yazı aletlerini, markörleri ve benzerlerini ürün olarak görmektedir. Ancak ürünler için güvenlik bilgi formları öngörülmemiştir. Bu nedenle size verilen güvenlik bilgi formundaki bilgiler sadece kalemlerin içindeki mürekkebe ilişkindir, ürünün kendisine ait değildir.

Öte yandan güvenlik bilgi formları, maddeler ve karışımlar için zorunludur. Yedek mürekkep şişelerindeki edding mürekkepleri de tanıma göre yukarıda birer karışımdır ve edding müşterilerine bunlar hakkında güvenlik bilgi formları sunar. Dikkat edilmesi gereken bir husus, yedek mürekkep şişelerinin çok az miktarda mürekkep içerdiği dikkate alınmalıdır, oysa güvenlik bilgi formları daha büyük miktarlara yöneliktir.

Bu gönderi yararlı mıydı?