Co muszę wiedzieć, prosząc firmę edding o europejską kartę charakterystyki produktu (MSDS)?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2005 (REACH) określa różnice między substancją, mieszaniną i wyrobem. Zgodnie z definicją wyrobu w rozporządzeniu REACH, europejskie stowarzyszenie zrzeszające producentów przyborów piśmienniczych (EWIMA) uważa artykuły piśmiennicze, markery itp. za wyroby. Karty charakterystyki produktu nie są wymagane dla wyrobów, ale są obowiązkowe dla substancji i mieszanin. Dane znajdujące się w udostępnionych przez nas kartach charakterystyki produktu odnoszą się zatem wyłącznie do tuszu, a nie do konkretnego artykułu piśmienniczego.

Tusze w butelkach do uzupełniania z definicji są mieszaniną, dlatego firma edding posiada dla nich karty charakterystyki. Należy jednak pamiętać, że butelki z tuszem do napełniania zawierają niewielką ilość płynu, a karty charakterystyki są raczej wymagane dla większych ilości danego produktu.

Was this article helpful?