Czy napis wykonany na zwykłym papierze przy użyciu markera permanentnego może przebijać na drugą stronę?

Czy napis wykonany na zwykłym papierze przy użyciu markera permanentnego może przebijać na drugą stronę?

Może się zdarzyć, że tusz przeniknie przez zwykły papier. Aby tego uniknąć, należy skorzystać z markerów do flipchartów edding 180.

Was this article helpful?