Czy edding okien / kredy edding 4095 można usunąć również z PCV?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie testowaliśmy tego na tworzywach sztucznych. Dlatego nie możemy zagwarantować, że można go usunąć z PVC bez śladu.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?