Karton ve kağıt üzerine edding 5200 permanent spreyin kapsamı nedir?

Written By Annika Voelker (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Teneke kutu üzerinde belirtilen "manastır" tekniği ile kağıt ve karton üzerinde çok iyi bir kaplama sağlanabilir.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?