Jeśli używasz permanentnego sprayu edding 5200 na filiżance, czy nadal możesz z niego pić?

Written By Annika Voelker (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie, rozpylony materiał nie powinien mieć kontaktu z żywnością ani napojami.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?