Wat is de juiste bewaarmethode voor edding Permanent Sprays?

De Permanent Sprays van edding moeten - in de originele verpakking - worden bewaard in een droge ruimte (luchtvochtigheid maximaal 60%) bij een temperatuur tussen 10 en 25 graden Celsius.

Het product moet worden beschermd tegen licht en direct zonlicht.

Let op: spuitbussen mogen in geen geval worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 graden Celsius en moeten uit de buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden.

Was dit artikel nuttig?