edding mürekkepleri kızılötesi ışığa ne kadar dayanıklıdır?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Kızılötesi ışığa karşı ışık direncini belirlemek için bir test yapmıyoruz ve bu nedenle bu konuda herhangi bir bilgi veremiyoruz. Ancak prensip olarak edding mürekkeplerinin ışık direncinin yün ölçeğine göre ölçüldüğü söylenebilir. Ancak her kalemi sınıflandırmadık. Prensip olarak, edding 750'de kullanılanlar gibi pigmentli mürekkepler, boya içeren mürekkeplere göre daha yüksek bir ışık haslığına sahiptir. Bir mürekkebin ne kadar süreyle ışığa dayanıklı kalması, büyük ölçüde hava koşulları, güneş ışığı, nem vb. Gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?