Czy edding 345 jest dostępny również w pastelowych kolorach?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie, edding 345 nie jest dostępny w kolorach pastelowych. Do szybkiego użycia w ruchu oferujemy edding 7 mini. Dostępne są między innymi w delikatnych, modnych pastelowych kolorach.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?