Czy edding połyskujący edding 750 na gumie można myć w zmywarce, czy można go edding ?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nie edding trwałości markerów edding 750 w zmywarce. Należy pamiętać, że zawsze trudno jest pisać na materiałach gumopodobnych, ponieważ wszelkie zawarte w nich zmiękczacze mogą uniemożliwić wchłanianie atramentu, a tym samym uniemożliwić prawidłowe wysychanie oznaczeń. Zalecamy przetestowanie aplikacji w niepozornym miejscu. Używając atramentu na zastawach stołowych, należy pamiętać, że nie używamy atramentów bezpiecznych dla żywności.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?