Czy edding połyskujący edding 750 pisze poprawnie, biało i nieprzejrzysto na czarnym papierze?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Tak.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?