Czy (błyszczące) markery malarskie piszą na skórze?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Nasze markery lakiernicze są ogólnie dobrze przystosowane do trwałego pisania i zdobienia na gładkich i ciemnych powierzchniach. Ponieważ jednak nie wiemy, jakim obciążeniom zostanie poddany marker, a także nie wiemy nic o właściwościach powierzchni (impregnacji) skóry, nie możemy tutaj zagwarantować trwałości ani krycia. Zalecamy przetestowanie aplikacji w niepozornym miejscu.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?