Jakie są zalety używania materiałów pokonsumpcyjnych?

Dzięki zrównoważonemu używaniu tworzyw sztucznych pokonsumpcyjnych przetwarzamy odpady z plastiku i znacząco zmniejszamy produkcję nowych materiałów, co pozwala nam zaoszczędzić 83 tony emisji dwutlenku węgla rocznie. To tyle, ile wyprodukuje samochód, który objedzie świat 10 razy dookoła!

Odpady pokonsumpcyjne pochodzące z domów prywatnych, rolnictwa, handlu i przemysłu stanowią zdecydowaną większość produkowanego odpadu z tworzyw sztucznych. Wykorzystując materiały pokonsumpcyjne w produkcji naszych wyrobów z serii EcoLine, pomagamy przetwarzać przynajmniej część tych odpadów.

Was this article helpful?