Carl-Wilhelm Edding veya akrabalarından biri hala şirkette çalışıyor mu?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Carl-Wilhelm Edding, 1984 yılında şirketten ayrıldı. Şirket, iki iyi arkadaş, Bay Edding ve Bay Ledermann tarafından kuruldu. Ledermann ailesinin ikinci nesli artık şirketi ileriye taşıyor.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?