Czy Carl-Wilhelm Edding lub któryś z jego krewnych nadal pracuje w firmie?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Carl-Wilhelm Edding opuścił firmę w 1984 roku. Firma została założona przez dwóch dobrych przyjaciół, pana Eddinga i pana Ledermanna. Drugie pokolenie rodziny Ledermann napędza teraz firmę.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?