edding 4095 pencere / tebeşir kalemi de PVC'den çıkarılabilir mi?

Written By Frederik Wellhoefer (Administrator)

Updated at February 17th, 2021

Plastikler üzerinde test etmedik. Bu nedenle PVC'den iz bırakmadan çıkarılabileceğini garanti edemiyoruz.

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?