Czy używanie produktów edding na naczyniach stołowych i sztućcach jest szkodliwe dla zdrowia?

Noże i widelce – a nawet ślina – mogą ścierać tusz, a ponieważ nasze tusze i farby nie są bezpieczne dla żywności, najlepiej nie ozdabiać na porcelanie miejsc, na których się kroi, z których się je lub pije.

Was this article helpful?