Czy markery edding nadają się do recyklingu?

Stare, puste markery edding należy wyrzucać do śmieci nie nadających się do recyklingu. W krajach, gdzie działa zbiórka zużytych markerów do recyklingu, można wyrzucać je do odpowiednio oznaczonych pojemników.

W Niemczech oferujemy większości naszych klientów (np. wydziałom administracji, ośrodkom szkoleniowym, firmom przemysłowym) specjalne pudełka zwrotne do zbiórki zużytych markerów, w których skończył się tusz. Pudełka są bezpłatne i można je zamówić e-mailem. Pełne pudełko można zwrócić bezpłatnie do firmy edding, gdzie pisaki i markery zostaną oddane do recyklingu.

Was this article helpful?