[Translate to pl-PL:] How can I remove permanent marker from metals?

Marker permanentny edding można usunąć wyłącznie z gładkich, nieporowatych powierzchni. Znakowanie wykonane markerem permanentnym można usunąć etanolem, spirytusem skażonym (metylem) lub izopropenylem; znakowanie wykonane markerem olejowym można usunąć na przykład środkiem czyszczącym na bazie benzyny.

Przed rozpoczęciem usuwania całego tuszu warto spróbować usunąć go z niewielkiego, mało widocznego miejsca, aby sprawdzić, czy dana powierzchnia jest odporna na działanie rozpuszczalnika.

Was this article helpful?