Na jakie długości fal odpowiada/reaguje marker UV edding 8280?

Tusz w markerze UV edding 8280 na pewno zareaguje na fale z zakresu 280-365 nm.

Żadne inne informacje o pasmie absorpcyjnym lub widmie emisyjnym nie są znane.

Was this article helpful?