Czy edding oferuje markery nie wywołujące korozji, o niskiej zawartości fluorowców lub chlorków?

Tusze o niskiej korozyjności zawierają bardzo niskie stężenie składników, które mogą powodować korozję (reagować z metalem). Pojęcia „niska korozyjność”, „niska zawartość fluorowców” i „niska zawartość chlorków” są często używane do oznaczania tej samej cechy, chociaż „niska korozyjność” to termin reprezentujący wszystkie substancje, które mogą powodować korozję. „Niska zawartość fluorowców” to termin ogólny określający cztery typy fluorowców, które są łączone z tematem „korozyjności” częściej niż inne pierwiastki. Jednym z nich jest właśnie chlorek.

Podane poniżej specjalistyczne markery możemy polecić do znaczenia niskokorozyjnego, ponieważ zostały opracowane specjalnie do stosowania w przemyśle jądrowym, lotniczym i morskim:

Jeżeli tusz musi spełniać dodatkowe wymagania, takie jak odporność na wysoką temperaturę, których nie spełniają dwa podane markery, prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Jest mało prawdopodobne, aby którykolwiek z naszych markerów bez właściwości ograniczających rdzewienie powodował korozję. Zazwyczaj to wilgotność atmosferyczna lub warunki atmosferyczne są przyczyną powstawania uszkodzeń metalu.

Was this article helpful?