edding’in gıda maddeleri üzerine yazan ya da gıda ile temas için uygun (= gıda güvenliği) bir markörü var mı?

edding ürün portföyünde gıdalar için güvenli bir mürekkebi olan herhangi bir kalemi yoktur.

Bu gönderi yararlı mıydı?