Jak mogę usunąć napis wykonany matowym markerem olejowym edding 4000?

Tusz w matowym markerze olejowym edding 4000 można rozpuścić izopropenylem. Usunięcie tuszu z porowatych powierzchni nie jest możliwe, ponieważ wnika on w materiał.

Warto przetestować usuwanie tuszu w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić, czy rozpuszczalnik nie uszkodzi danej powierzchni.

Was this article helpful?