Birçok edding markörünün kapağında neden havalandırma deliği var?

Çapı küçük olan kapakların yutulma tehlikesi olduğu için, kapakta hava deliği gereklidir. Hava deliği kapağın yanlışlıkla yutulması ve boğazda takılı kalması halinde nefes alıp vermeyi sağlar..

Bu gönderi yararlı mıydı?