Jak prawidłowo przechowywać spray permanentny edding?

Produkt należy przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym pomieszczeniu o wilgotności powietrza maksymalnie 60% i temperaturze w zakresie od 10 do 25°C..

Produkt wymaga ochrony przed światłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Uwaga: aerozoli nie wolno wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C i należy je trzymać z dala od otwartych źródeł ognia.

Was this article helpful?