Jakie środki ostrożności muszę zachować podczas malowania sprayem permanentnym edding?

Niezbędne środki ostrożności zależą od używanego produktu. Należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa widocznych na etykiecie produktu.

Aerozole powinny być jak najlepiej chronione przed światłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ponadto nie powinny być narażane na działanie temperatur przekraczających 50 °C. Spraye należy trzymać z dala od źródeł zapłonu. Z tego powodu nie wolno rozpylać farby na lub w pobliżu źródła ciepła, iskier lub otwartego ognia.

Nigdy nie należy otwierać siłą lub palić puszki aerozolu, nawet jeżeli jest ona pusta.

Podczas używania sprayu należy zadbać o odpowiednią wentylację. Używanie farby w sprayu może prowadzić do powstawania potencjalnie wybuchowych mieszanek w powietrzu.

Produkty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Was this article helpful?