Welke veiligheidsmaatregelen moet ik treffen als ik ga werken met edding Permanent Spray?

De veiligheidsmaatregelen die je moet nemen, verschillen per product. Kijk dus goed naar de informatie op het productetiket.

In het algemeen moeten spuitbussen worden beschermd tegen licht en direct zonlicht; ze mogen in geen geval worden blootgesteld aan temperaturen boven 50 graden Celsius. De spray moet altijd uit de buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden; spuit dus nooit op vlammen of gloeiend materiaal.

Spuitbussen mogen nooit met geweld worden geopend of verbrand, ook niet als de spuitbus leeg is.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Bij gebruik van lakspray kunnen zich explosieve mengsels in de lucht vormen.

Voorkom dat de producten in kinderhanden komen.

Was dit artikel nuttig?