Dlaczego puszki sprayu permanentnego edding posiadają pierścień bezpieczeństwa? Jak mogę go zdjąć?

Czerwony pierścień bezpieczeństwa ma zapobiegać przypadkowemu użyciu dyszy (np. przez dzieci). Znajduje się on pod wieczkiem ochronnym, poniżej dyszy. Po zdjęciu dyszy, pierścień można łatwo podnieść i zdjąć przy pomocy ostrego przedmiotu, takiego jak śrubokręt. Podczas zdejmowania nie należy używać zbyt dużej siły, aby nie doszło do uszkodzenia puszki, a następnie wycieku zawartości. Ważna uwaga: po zakończeniu używania farby pierścień ochronny należy ponownie umieścić pod dyszą.

Was this article helpful?