Co muszę wiedzieć o czasie schnięcia sprayów permanentnych edding?

Czas schnięcia można znaleźć na etykiecie puszki i w karcie katalogowej konkretnego produktu.

Zależy on od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy. Podany czas odnosi się do warunków idealnych (temperatura powietrza 20°C, wilgotność względna 50%).

Pyłosucha: warstwa farby jest sucha na tyle, że cząsteczki pyłu unoszące się w powietrzu nie przylegają do farby.
Sucha na dotyk: farba nie jest jeszcze całkowicie utwardzona lub odporna na obciążenie, ale można jej delikatnie dotknąć.
Gotowa na kolejną warstwę: farbę można szlifować i nałożyć kolejną warstwę.
Całkowicie sucha: farba osiągnęła maksymalną twardość.

Was this article helpful?