Co to jest mgła natryskowa i jak mogę ograniczyć jej powstawanie?

W cieplejszych warunkach lub kiedy puszka znajduje się zbyt daleko od malowanego przedmiotu, farba może wysychać w powietrzu przed dotarciem do malowanej powierzchni. Sucha farba osadza się wtedy na powierzchni w postaci mgły natryskowej. Aby tego uniknąć, należy zachować odległość od przedmiotu podaną w instrukcji dołączonej do produktu.

Dodatkowo zawsze należy malować w miejscu osłoniętym przed wiatrem, aby zapobiec osadzaniu się cząsteczek mgły na wciąż mokrej, pomalowanej powierzchni. Ilość tworzącej się mgły natryskowej zależy od ilości farby, poziomu wilgotności (siły wiatru) i sposobu nakładania.

Mgła natryskowa może rozpraszać się w zamkniętym pomieszczeniu w promieniu do 10 metrów. Dlatego zalecamy zachowanie dużej ostrożności i osłonięcie w odpowiedni sposób otoczenia malowanego przedmiotu.

Was this article helpful?